Wij zorgen voor goede arbeidsvoorwaarden – zoals huisvesting, vervoer en verzekeringen – zodat u beschikt over een tevreden medewerker die bereid is flink de handen uit de mouw te steken.

Diensten - Werkzaamheden - 5

Werkzaamheden


Uitzendbureau Pro.Konak is een gecertificeerd uitzendbureau dat bemiddelt tussen werkgevers en werknemers. Hierbij verzorgen wij een volledige service opdat u de verantwoordelijkheid over het personeel uit handen geeft. De werknemer is bij ons in dienst en staat klaar om aan de slag te gaan. Wij ontnemen u de verplichtingen die gepaard gaan met het in dienst nemen van een werknemer. Werk, uitbetaling, loon, huisvesting, vervoer, verzorging van het Burger Service Nummer, verzekeringen en dergelijke vallen takenpakket. Uiteraard geheel conform de Nederlandse wet- en regelgeving.

Diensten - Vervoer - 1

Vervoer


Mobiliteit vormt tegenwoordig een belangrijk onderdeel. Uitzendbureau Pro.Konak zorgt voor veilig en representatief vervoer voor werkende uitzendkrachten en beschikt over een uitgebreid wagenpark van busjes en personenauto’s. Wij maken gebruik van een carpoolsysteem waarbij uitzendkrachten worden opgehaald en thuisgebracht. Het grootst gedeelte van de uitzendkrachten woont in en nabij Den haag en Vlaardingen. De reistijd is hierdoor beperkt tot 15 minuten.

Diensten - Huisvesting - 1

Huisvesting


Uitzendbureau Pro.Konak zorgt voor huisvesting voor werkende uitzendkrachten en er wordt veel energie gestoken in het zoeken en onderhouden van woningen. Zo zijn bijvoorbeeld in een convenant met gemeente Vlaardingen en Woningcorporatie Waterweg Wonen en Samenwerking afspraken gemaakt over toewijzing van woningen. Dit betreft woningen die leeg staan en nu beschikbaar zijn voor o.a. uitzendkrachten van Pro.Konak. Wij beschikken dan ook over diverse woningen in Vlaardingen en Den Haag. Tevens vindt u een bijkantoor gevestigd op Spechtlaan 300 te Vlaardingen. Op die locatie vindt u onze huismeester die u 24 uur per dag paraat staat.

Cliënten


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!