Jeżeli Państwo jako firma są zainteresowani pracownikami zagranicznymi, w Pro.Konak są Państwo pod właściwym adresem.

Pro.Konak B.V.


Z biegiem czasu Pro.Konak wykazał się jako rzetelny partner dla firm działających w sektorze rolnym. Sprawdzona formuła polega na zapewnieniu dobrych, ambitnych pracowników wyselekcjonowanych zgodnie z indywidualnymi wymogami klientów. Zwłaszcza w zawodach, które wymagają wykonywania pracy fizycznej, brakuje pracowników, ponieważ obecnie trudno znaleźć personel o odpowiednim podejściu do pracy. Dlatego poświęcamy dużo uwagi procesowi rekrutacji naszych pracowników. Dysponujemy także pracownikami tymczasowymi, których umiejętności są dostosowane do indywidualnych wymogów klienta. Ponadto oddelegujemy kierownika zakładu do Państwa firmy. Zajmie się on wszystkimi codziennymi sprawami związanymi z pracownikami tymczasowymi. Dzięki temu nasi pracownicy są zawsze do dyspozycji, mają aktualne informacje oraz umiejętności. Oczywiście będziemy Państwa na bieżąco informować o przyjęciu i wdrożeniu pracowników oraz o koordynacji działań w miejscu pracy.

PODRĘCZNIK DLA PRACOWNIKÓW TYMCZASOWYCH

Atesty i certyfikaty


Verificatie Regristratie Ondernemingen (VRO) / NEN4400-1 - Weryfikacja Rejestracja Przedsiębiorcy

Posiadamy certyfikat VRO. VRO oznacza weryfikację rejestracji przedsiębiorstw. VRO zwraca uwagę przedsiębiorcom na to, iż pracownicy tymczasowi przystępują do pracy wyłącznie z uwzględnieniem ustawowych zobowiązań i przepisów. VRO kontroluje między innymi firmy działające zgodnie z normą NEN4400-1, które chcą się ubiegać o certyfikat, i sprawdza, czy firmy mające certyfikat mogą zostać wpisane do rejestru. Jako pracodawca użytkownik mają Państwo zatem pewność, że prowadzą interesy z agencją pracy tymczasowej, która spełnia swoje zobowiązania płatnicze, co wynika z częstych kontroli. Dlatego nałożenie dodatkowych podatków na podstawie Ustawy o odpowiedzialności łańcuchowej (WKA) jest wykluczone. Cele są następujące: Ograniczenie ryzyka związanego z odpowiedzialnością pracodawców użytkowników i podmiotów zlecających prace z tytułu nieodprowadzania podatków i składek na ubezpieczenia społeczne. Unikanie wysokich kar dla pracodawców użytkowników i podmiotów zlecających prace za zatrudnianie osób, które nie mają prawa do wykonywania prac w Holandii, których tożsamość nie została ustalona albo jest fałszywa. Zarządzanie publicznym Rejestrem Standardów Pracy, który zawiera dane na temat przedsiębiorstw mających certyfikat albo się o niego ubiegających, oraz zawieranie umów z instytucjami certyfikującymi.

Stowarzyszenia Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych (SNF)

Stowarzyszenie prowadzi rejestr firm spełniających normy w zakresie zakwaterowania pracowników zagranicznych oraz zajmuje się utrzymywaniem tych norm.
Firmy oferujące zakwaterowanie dla pracowników zagranicznych mogą uzyskać certyfikat wydawany przez Stowarzyszenie Regulacji Zakwaterowania Pracowników Tymczasowych.

więcej informacji SNF

IDchecker (weryfikacja dokumentów tożsamości przez internet)

Narzędzie IDchecker zostało stworzone w 2003 roku w celu ułatwienia holenderskim biurom pośrednictwa pracy przeanalizowanie dowodów tożsamości nowych pracowników. Ta niezwykle wartościowa usługa w zakresie przepisów ustawy o tożsamości w usługach (WID), ustawy o zatrudnieniu cudzoziemców (WAV) oraz ustawy o zakazie prania brudnych pieniędzy i zapobieganiu terroryzmowi (WWFT) nadal stanowi jej istotny element. Ponadto usługa oraz rodzaj klientów z niej korzystających uległy zmianie. Narzędzie to stało się w Holandii standardem w zakresie sprawdzania dowodów osobistych przez internet.

Nasi klienci


This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!